مستندمسابقه خانه ما

مستندمسابقه خانه ما

عکس
آلبوم تصاویر پشت صحنه چالش «سفر خانوادگی» از فصل هشتم خانه ما، شهر مشهد

آلبوم تصاویر پشت صحنه چالش «سفر خانوادگی» از فصل هشتم خانه ما، شهر مشهد

۲۲ اسفند ۱۳۹۸
4

در فصل هشتم مسابقه خانه ما، شاهد رقابت ۳ خانواده دوست داشتنی مشهدی به نام های «عباسپور»، «وفا» و «گوهری» هستیم.
فصل جدید خانه ما که در شهر مشهد ساخته شده، جمعه ها ساعت 19 از شبکه نسیم پخش می شود و تکرار آن شنبه ساعت 1 بامداد، 9 و 15 به روی آنتن می رود.
در ادامه، تصاویری از پشت صحنه چالش دو قسمتی «سفر خانوادگی» را در  قسمت های 7 و 8 این فصل مشاهده خواهید کرد.

آلبوم تصاویر پشت صحنه چالش «در محضر بزرگان» از فصل هشتم خانه ما، شهر مشهد

آلبوم تصاویر پشت صحنه چالش «در محضر بزرگان» از فصل هشتم خانه ما، شهر مشهد

۲۶ دی ۱۳۹۸
0

در فصل هشتم مسابقه خانه ما، شاهد رقابت ۳ خانواده دوست داشتنی مشهدی به نام های «عباسپور»، «وفا» و «گوهری» هستیم.
فصل جدید خانه ما که در شهر مشهد ساخته شده، جمعه ها ساعت 19 از شبکه نسیم پخش می شود و تکرار آن شنبه ساعت 1 بامداد، 9 و 15 به روی آنتن می رود.
در ادامه، تصاویری از پشت صحنه چالش «در محضر بزرگان» را در دومین قسمت سری جدید مشاهده خواهید کرد.

آلبوم تصاویر پشت صحنه قسمت اول از فصل هشتم خانه ما، شهر مشهد

آلبوم تصاویر پشت صحنه قسمت اول از فصل هشتم خانه ما، شهر مشهد

۱۱ دی ۱۳۹۸
2

در فصل هشتم مسابقه خانه ما، شاهد رقابت ۳ خانواده دوست داشتنی مشهدی به نام های «عباسپور»، «وفا» و «گوهری» هستیم.
در ادامه، تصاویری از پشت صحنه اولین قسمت سری جدید را مشاهده خواهید کرد:

آلبوم تصاویر پشت صحنه چالش مهمانی خانواده زمانی، فصل هفتم خانه ما، شهر شیراز

آلبوم تصاویر پشت صحنه چالش مهمانی خانواده زمانی، فصل هفتم خانه ما، شهر شیراز

۳۰ شهریور ۱۳۹۸
3

در فصل هفتم مسابقه خانه ما، شاهد رقابت ۳ خانواده دوست داشتنی شیرازی به نام های «قنبرزاده»، «زمانی» و «سلیمی» هستیم.
در ادامه، تصاویری از پشت صحنه نهمین قسمت سری جدید (چالش مهمانی خانواده زمانی) را مشاهده خواهید کرد.

آلبوم تصاویر چالش مهمانی خانواده قنبرزاده، فصل هفتم خانه ما، شهر شیراز

آلبوم تصاویر چالش مهمانی خانواده قنبرزاده، فصل هفتم خانه ما، شهر شیراز

۱۳ شهریور ۱۳۹۸
0

در فصل هفتم مسابقه خانه ما، شاهد رقابت ۳ خانواده دوست داشتنی شیرازی به نام های «قنبرزاده»، «زمانی» و «سلیمی» هستیم. در ادامه، تصاویری از پشت صحنه ششمین قسمت سری جدید (چالش مهمانی خانواده قنبرزاده) را مشاهده خواهید کرد: برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام خانه ما بپیوندید:

آلبوم پشت صحنه چالش در محضر بزرگان، فصل هفتم خانه ما، شهر شیراز

آلبوم پشت صحنه چالش در محضر بزرگان، فصل هفتم خانه ما، شهر شیراز

۰۹ مرداد ۱۳۹۸
0

در فصل هفتم مسابقه خانه ما، شاهد رقابت ۳ خانواده دوست داشتنی شیرازی به نام های «قنبرزاده»، «زمانی» و «سلیمی» هستیم.
در ادامه، تصاویری از پشت صحنه دومین قسمت سری جدید (چالش در محضر بزرگان) را مشاهده خواهید کرد.

آلبوم پشت صحنه چالش کسب و کار خانوادگی فصل هفتم خانه ما، شهر شیراز

آلبوم پشت صحنه چالش کسب و کار خانوادگی فصل هفتم خانه ما، شهر شیراز

۰۷ مرداد ۱۳۹۸
0

در فصل هفتم مسابقه خانه ما، شاهد رقابت ۳ خانواده دوست داشتنی شیرازی به نام های «قنبرزاده»، «زمانی» و «سلیمی» هستیم.
در ادامه، تصاویری از پشت صحنه چهارمین و پنجمین قسمت سری جدید (چالش کسب و کار خانوادگی) را مشاهده خواهید کرد.

آلبوم تصاویر پشت صحنه اولین قسمت از فصل هفتم خانه ما، شهر شیراز

آلبوم تصاویر پشت صحنه اولین قسمت از فصل هفتم خانه ما، شهر شیراز

۱۲ تیر ۱۳۹۸
3

در فصل هفتم مسابقه خانه ما، شاهد رقابت ۳ خانواده دوست داشتنی شیرازی به نام های «قنبرزاده»، «زمانی» و «سلیمی» هستیم.
در ادامه، تصاویری از پشت صحنه اولین قسمت سری جدید را مشاهده خواهید کرد.

آلبوم تصاویر قسمت چهارم از فصل پنجم خانه ما (شهر رشت)

آلبوم تصاویر قسمت چهارم از فصل پنجم خانه ما (شهر رشت)

۱۲ مرداد ۱۳۹۷
0

در فصل پنجم مسابقه خانه ما، شاهد رقابت ۳ خانواده دوست داشتنی رشتی به نام های «سعادت»، «خانکی» و «اصغرزاده» هستیم.
در قسمت چهارم این فصل، خانواده ها درگیر چالش جذاب کسب و کار خانوادگی شدند.
در ادامه، تصاویر چهارمین قسمت سری جدید را مشاهده خواهید کرد.

آلبوم تصاویر قسمت سوم از فصل پنجم خانه ما (شهر رشت)

آلبوم تصاویر قسمت سوم از فصل پنجم خانه ما (شهر رشت)

۰۳ مرداد ۱۳۹۷
0

در فصل پنجم مسابقه خانه ما، شاهد رقابت ۳ خانواده دوست داشتنی رشتی به نام های «سعادت»، «خانکی» و «اصغرزاده» هستیم.
در قسمت سوم، مهمانی خانواده اصغرزاده برگزار شد.
در ادامه، تصاویر سومین قسمت سری جدید را مشاهده خواهید کرد.