مستندمسابقه خانه ما

مستندمسابقه خانه ما

اگر علاقمند به شرکت در مجموعه خانه ما هستید به درستی مراحل ثبت نام را پیگیری کنید
توجه داشته باشید که پر کردن این فرم به منزله شرکت در مسابقه نیست و تنها ثبت نام اولیه از متقاضیان است.
هر شهری که بیشترین آمار ثبت نامی را داشته باشد، در اولویت قرار می گیرد. به همشهریان خود اطلاع دهید.
– پر کردن قسمت های ستاره دار الزامی است.
– ثبت نام حتماً باید با کیبورد فارسی انجام شود.