مستندمسابقه خانه ما

مستندمسابقه خانه ما

خانواده گلدسته

آشنایی با خانواده «گلدسته»

۲۲ دی ۱۳۹۷
4

این خانواده ی «گلدسته» اند که از همون تیتراژ فصل اول خانه ی ما، میزبان خانواده های شرکت کننده تو مسابقه بودن.
از این فصل (فصل ششم خانه ما/ شهر تبریز)، قراره که زندگی شیرین و پرماجرای اونا رو هم در کنار سه خانواده ی دیگه ببینیم.