مستندمسابقه خانه ما

مستندمسابقه خانه ما

خانواده جعفرزاده
مهمانی خانواده جعفرزاده در قسمت سوم مسابقه خانه ما (اصفهان)

مهمانی خانواده جعفرزاده در قسمت سوم مسابقه خانه ما (اصفهان)

۱۷ دی ۱۳۹۵
22

قسمت سوم از سری دوم مستند مسابقه خانه ما (شهر اصفهان) امروز جمعه 17 دی ماه ساعت 21:30 با عنوان «مهمانی خانواده جعفرزاده» از شبکه نسیم پخش می شود.
تکرار این برنامه، شنبه در ساعت های 1:30، 10:00 و 16:00 از شبکه نسیم پخش می شود.