مستندمسابقه خانه ما

مستندمسابقه خانه ما

خانواده خانکی
آلبوم تصاویر قسمت چهارم از فصل پنجم خانه ما (شهر رشت)

آلبوم تصاویر قسمت چهارم از فصل پنجم خانه ما (شهر رشت)

۱۲ مرداد ۱۳۹۷
0

در فصل پنجم مسابقه خانه ما، شاهد رقابت ۳ خانواده دوست داشتنی رشتی به نام های «سعادت»، «خانکی» و «اصغرزاده» هستیم.
در قسمت چهارم این فصل، خانواده ها درگیر چالش جذاب کسب و کار خانوادگی شدند.
در ادامه، تصاویر چهارمین قسمت سری جدید را مشاهده خواهید کرد.

انسان های اولیه در هنگام کشف آتش، چه حسی داشتند؟!!

۰۳ مرداد ۱۳۹۷
0

با خانواده های سری پنجم خانه ما در شهر رشت همراه باشید.
فصل پنجم مسابقه خانه ما را در شبکه نسیم، جمعه ها ساعت 19 و تکرار آن را شنبه ها ساعت 13:30 و در شبکه مستند، سه شنبه ها ساعت 22 و تکرار آن را چهارشنبه ساعت 15 و جمعه ها ساعت 10 صبح تماشا کنید.

آلبوم تصاویر قسمت سوم از فصل پنجم خانه ما (شهر رشت)

آلبوم تصاویر قسمت سوم از فصل پنجم خانه ما (شهر رشت)

۰۳ مرداد ۱۳۹۷
0

در فصل پنجم مسابقه خانه ما، شاهد رقابت ۳ خانواده دوست داشتنی رشتی به نام های «سعادت»، «خانکی» و «اصغرزاده» هستیم.
در قسمت سوم، مهمانی خانواده اصغرزاده برگزار شد.
در ادامه، تصاویر سومین قسمت سری جدید را مشاهده خواهید کرد.

چندی مه پوست وابکنم می پرتقاله، آها بوگو …

۰۱ مرداد ۱۳۹۷
0

با خانواده های سری پنجم خانه ما در شهر رشت همراه باشید.
فصل پنجم مسابقه خانه ما را در شبکه نسیم، جمعه ها ساعت 19 و تکرار آن را شنبه ها ساعت 13:30 و در شبکه مستند، سه شنبه ها ساعت 22 و تکرار آن را چهارشنبه ساعت 15 و جمعه ها ساعت 10 صبح تماشا کنید.

با همدیگه بسازیم، بر مشکلات بتازیم… ولی عدسی نخوریم!!!

۲۸ تیر ۱۳۹۷
0

با خانواده های سری پنجم خانه ما در شهر رشت همراه باشید.
فصل پنجم مسابقه خانه ما را در شبکه نسیم، جمعه ها ساعت 19 و تکرار آن را شنبه ها ساعت 13:30 و در شبکه مستند، سه شنبه ها ساعت 22 و تکرار آن را چهارشنبه ساعت 15 و جمعه ها ساعت 10 صبح تماشا کنید.//

آلبوم تصاویر قسمت دوم از فصل پنجم خانه ما (شهر رشت)

آلبوم تصاویر قسمت دوم از فصل پنجم خانه ما (شهر رشت)

۲۵ تیر ۱۳۹۷
1

در فصل پنجم مسابقه خانه ما، شاهد رقابت 3 خانواده دوست داشتنی رشتی به نام های «سعادت»، «خانکی» و «اصغرزاده» هستیم.
در قسمت دوم، خانواده ها در چالشی با عنوان یک روز زندگی به دور از تکنولوژی شرکت کردند که ماجراهای جالبی را رقم زد.
در ادامه، تصاویر دومین قسمت سری جدید را مشاهده خواهید کرد.

آلبوم تصاویر قسمت اول از فصل پنجم خانه ما (شهر رشت)

آلبوم تصاویر قسمت اول از فصل پنجم خانه ما (شهر رشت)

۱۷ تیر ۱۳۹۷
0

در فصل پنجم مسابقه خانه ما، شاهد رقابت 3 خانواده دوست داشتنی رشتی به نام های «سعادت»، «خانکی» و «اصغرزاده» هستیم. در قسمت اول، خانواده ها خود را برای آغاز رقابت آماده کردند.
در ادامه، تصاویر اولین قسمت سری جدید را مشاهده خواهید کرد.

2- خانواده خانکی

۱۴ تیر ۱۳۹۷
91

خانواده ای که گرچه از هیجان و چالش نمی ترسن اما هیچ وقت بدون دو دو تا چهارتا بی گدار به آب نمی زنن! «آقای خانکی» کارمنده و در عین حال آدم دست به  آچار و فنی کاریه و سرش برای بیرون ریختن دل و روده هر دستگاهی درد می کنه! «فاطمه» دختر کوچیک خانواده […]