مستندمسابقه خانه ما

مستندمسابقه خانه ما

سری 1 (تهران)
چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن

چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن

۲۱ اسفند ۱۳۹۴
1

چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن

کـه مـیـگـویـنـد مـلـاحــان سـرودی

اگــر بــاران بــکــوهــســتــان نــبــارد

به سالی دجله گردد خشک رودی

کلیپ این شعر زیبا از گلستان سعدی را ببینید و متن کامل حکایت سعدی را بخوانید.

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه!

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه!

۱۰ اسفند ۱۳۹۴
1

کلیپ «تا کی غم آن خورم که دارم یا نه» که در مستند مسابقه خانه ما پخش شد. کلیپ را در ویدیوی زیر ببینید.

این شعر از رباعیات خیام نیشابوری است:

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه
وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه
پرکن قدح باده که معلومم نیست
کاین دم که فرو برم برآرم یا نه

تیتراژ مسابقه خانه ما (سری اول)

تیتراژ مسابقه خانه ما (سری اول)

۱۰ اسفند ۱۳۹۴
3

تیتراژ سری اول مستند مسابقه خانه ما را مشاهده کنید: برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام خانه ما بپیوندید:

آنونس سری اول مسابقه خانه ما

آنونس سری اول مسابقه خانه ما

۲۱ مهر ۱۳۹۴
1

آنونس سری اول مسابقه خانه ما ساخته شد.

سری اول خانه ما جلوی دوربین رفت

سری اول خانه ما جلوی دوربین رفت

۰۱ شهریور ۱۳۹۴
7

فیلمبرداری نخستین سری از مسابقه خانه ما از نیمه گذشت.

آنونس ثبت نام مستند مسابقه خانه ما

آنونس ثبت نام مستند مسابقه خانه ما

۰۶ خرداد ۱۳۹۴
6

آنونس مستند مسابقه خانوادگی خانه ما. رقابتی پیرامون مدیریت هزینه های زندگی