مستندمسابقه خانه ما

مستندمسابقه خانه ما

۳۰ خرداد ۱۳۹۸
0
خانواده زمانی خانواده سلیمی

فصل هفتم مستندمسابقه خانه ما در شهر زیبای شیراز ساخته شده است.

فصل جدید خانه ما از 30 خردادماه، پنجشنبه ها ساعت 21، روی آنتن شبکه نسیم خواهد رفت و تکرار آن جمعه ها ساعت 1، 5، 9 و 15 از همین شبکه پخش می شود.

نظرات کاربران

شما هم نظرات خود را برای خانه ما ارسال کنید.

مطالب مرتبط

نان گرم و مرغ عشق و گل شب بو!/ خانواده سلیمی، فصل هفتم، شیراز

۲۱ فروردین ۱۳۹۹
0

نابودی کرونا رو جشن خواهیم گرفت! / خانواده سلیمی، فصل هفتم، شهر شیراز

۲۶ اسفند ۱۳۹۸
0

دلتنگی های خانه مایی/ تجارب خانواده قنبرزاده در خانه ما

۰۴ مهر ۱۳۹۸
1

تمرین جرات ورزی در خانه ما/ تجارب خانه مایی خانواده زمانی

۰۴ مهر ۱۳۹۸
0

بدون دوربین، خانه مایی شویم!/ تجارب خانواده سلیمی در خانه ما

۰۴ مهر ۱۳۹۸
0

ایست بازرسی سلاح سرد و گرم و مواد اشتهاآور/ پشت صحنه مهمانی خانواده زمانی

۲۸ شهریور ۱۳۹۸
0

داستان پادشاه سبیلو و غلام ترسو/ پشت صحنه مهمانی زمانی ها

۲۸ شهریور ۱۳۹۸
0

مقایسه تورم تبریز با تورم شیراز!/پشت صحنه مهمانی خانواده زمانی

۲۸ شهریور ۱۳۹۸
0