مستندمسابقه خانه ما

مستندمسابقه خانه ما

ما ایرانی ها چگونه مصرف می کنیم؟!
۱۴ آذر ۱۳۹۵
0
اینفوگرافی متفرقه

الگوی مصرف مطلوب و بهینه، مطلوب ترین و بهترین روش مصرف در یک جامعه است. اما سوال اینجاست که تشخیص این مطلوبیت براساس چه متر و معیارهایی صورت می گیرد؟

در هر جامعه ای، معیارهای عقلی و منطقی و همچنین مذهبی و عرفی، تعیین کننده الگوی مصرف آن جامعه است و صدالبته برای کاهش میزان انحراف از مطلوبیت، باید میزان مصرف، منطبق بر منافع فردی و جمعی نیز باشد.

متاسفانه، آمارها نشان می دهند که کشور ما از لحاظ شیوه و الگوی مصرف در بخش های مختلف، به بیراهه می رود. امیر مؤمنان علی (ع) می فرماید: «اسراف و زیاده روی، فراوانی را نابود می سازد.» این شیوه نامناسب مصرف، زنگ خطری است که می تواند نشان دهنده وجود مشکلات مختلف و متعدد در بخش های اقتصادی و همچنین بستر فرهنگی کشورمان باشد.

افراد و بخش های مختلف جامعه، مثل حلقه های زنجیر، به هم متصل هستند و ناگفته پیداست که مصرف نادرست در هر بخش، می تواند بر زندگی افراد دیگر جامعه، تاثیر منفی بگذارد و زندگی آنها را دچار آسیب نماید! چنانچه مصرف بی رویه منابع انرژی مثل برق و گاز می تواند بر میزان انرژی در اختیار سایر افراد اثر منفی بگذارد یا حتی در آینده، فرزندان یک جامعه را از بسیاری از منابع و نعمت های خدادادی محروم نماید.

اینفوگرافی ذیل، وضعیت مصرف در برخی از بخش های اقتصاد کشور را نشان می دهد:

الگوی مصرف نامناسب ایرانی ها

در واقع، می توان گفت الگوی مصرف هر جامعه، نشان دهنده فرهنگ عمومی آن است و اصلاح الگوی مصرف، نیاز به تغییر فرهنگ دارد. مسلما همه ما آن قدر علقه و علاقه نسبت به خودمان، خانواده و اطرافیان مان و در سطحی وسیع تر، کشورمان داریم که نگران آینده آن باشیم!

همه ما می توانیم در تغییر رفتارهای اشتباه فرهنگی و اقتصادی جامعه مان موثر باشیم، اما این مساله، یک شرط اساسی و بنیادین دارد:

در بدو امر، باید از تغییر عادات و رفتارهای نادرست مصرفی خودمان شروع کنیم!

منبع اینفوگرافی: نسیم آنلاین

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام خانه ما بپیوندید:

کانال خانه ما در تلگرام

نظرات کاربران

شما هم نظرات خود را برای خانه ما ارسال کنید.

مطالب مرتبط